1. Ana Sayfa
  2. Yaşam
  3. İlişkilerimizdeki En Büyük Sorun: Neden Sağlıklı İletişim Kuramıyoruz?

İlişkilerimizdeki En Büyük Sorun: Neden Sağlıklı İletişim Kuramıyoruz?

Young adults

İletişim, insanların bazı ses, sembol ve işaretler kullanarak duygu ve düşüncelerini karşısındakilere aktarması olarak tanımlanabilir. İnsanın, sağlıklı ve sağlam ilişkiler kurabilmesi kendini doğru ifade etmesi ve karşısındaki kişiyi anlayabilmesi ile orantılıdır. Pek çok insan ailede, okulda veya iş yaşamasında sıklıkla iletişim sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Bazen bu sorunların kaynağı kendisi bazen de karşı taraf olabilmekte. Son yıllarda özellikle insanların birbiriyle neredeyse iletişim kuramadıkları gözlenmektedir. İnsanların sıklıkla iletişim sorunları yaşadığı konular şu şekilde sıralanabilir:

  • Duygu ve düşüncelerin açık bir şekilde ifade edilememesi,
  • Topluluk içinde rahat konuşamamak,
  • Yeni bir arkadaş grubuna dahil olamamak,
  • Karşı cinsle arkadaş olamamak,
  • Aile büyükleriyle sorunları tartışamamak,

İnsanların iletişim becerilerinin yetersizliği günlük hayatında pek çok sıkıntıya yol açabilmektedir. Özellikle insanların sabrının neredeyse olmadığı bu günlerde en küçük bir yanlış anlaşılma hiç beklenmedik sonuçlara yol açabilmektedir. İnsanlarla iletişim kurarken çok fazla çekingen davranmak sorun olduğu gibi sürekli kendini ön plana çıkararak düşüncesizce davranmakta ilişkilerinizi olumsuz etkileyecektir. Diğer insanlara saygı duyarak, onların duygu, düşünce ve haklarını gözeterek kendi hakkını ve fikrini ifade edebilmek doğru iletişime en güzel örnek olacaktır.

Küçük yaştaki çocukların doğru iletişim becerileri kazanabilmeleri için ebeveynlere oldukça fazla iş düşmektedir. Çocukların da bir birey olduğu ve kendi fikirleri olduğuna göz önüne alınarak davranmak en doğrusudur. Aile içinde kendini ifade etmesi, onu ilgilendiren kararlarda fikrinin alınması, aile işleyişlerinde ortak kararlara katılım sağlamasının desteklenmesi gibi davranışlar iletişim becerilerinin gelişmesini destekleyecektir.

Çocukların ve yetişkinlerin ilişkilerini geliştirmeleri ve karşısındaki kişileri doğru anlayabilmesi için sahip olması gereken en önemli özelliklerden birisi de “empati” yeteneğidir. Empati, yaşanılan bir olayda kendi başına gelmiş gibi hissederek çıkarımlarda bulunması ve karşısıdaki kişinin duygularını anlayabilmesidir. Empati yeteneğinden yoksun kişilerin diğerlerini anlaması oldukça zor güçtür. Bu yüzden kolayca yargılama yapabilir ve yanlış çıkarımlara ulaşabilirler. Bu da kişilerin ilişkilerini olumsuz yönde etkiler.

İnsanların etkili iletişim kuramamasında sıklıkla karşılaşılan diğer nedenlere göz atacak olursak:

Ön Yargı

Ön yargı, insanların daha önceki ilişkilerine dayanarak yaptığı kabaca çıkarımlardır. Her insan ve her olay için uygun olmadığından ön yargılara sahip olmak özellikle yeni kurulan ilişkileri olumsuz etkiler. Aslında ön yargıyı, kolaycılık olarak tanımlayabiliriz. Yeni insan ve olayları anlamak, analiz etmek ve çıkarımlarda bulunmak yerine sahip olduğumuz basmakalıp fikirleri kullanırız. Tabi bu durum da çoğu zaman yanlış beklentilere girmemize ve ilişkilerimizin hüsranla sonuçlanmasına neden olur.

Bireysel Yetersizlik

Kendini doğru ifade edememe ve karşısındaki kişiyi dinleyip anlayamama doğru iletişim kurulamamasının en temel nedenlerinden birisidir. Ayrıca konuşurken bilgi eksikliği, gereksiz konuların açılması veya yeni konu açamama gibi durumlarda bireysel yetersizlikten kaynaklamaktadır.

Kalıplaşmış Düşünce

Kalıplaşmış düşünceler, bir insanın kendi yaşantılarına dayanarak edindiği fikirleri etrafındakilere dayatması ve kabul görmeyi beklemesinden kaynaklanır. İnsanlara sürekli bir şeyleri dikte etmeye çalışmak karşısındaki kişiyle iletişiminin kopmasına sebep olabilir.

Suçlamak

İnsanın ilişkilerinde kendisini veya bir başkasını suçlayıcı tavır takınması bir süre sonra yorucu olacaktır. Herhangi bir problemle karşılaşıldığı zaman çözüm aramak yerine başkasını suçlamak veya kendini suçlu hissederek işleri daha zor hale getirmek tüm iletişim kanallarını kapatacaktır.

Bencil Davranış

Bencil insanlar, sürekli kendini ve çıkarlarını düşünerek zaman geçirirler. Dolayısıyla bu tarz insanların karşı tarafla empati kurmasını beklemek oldukça güçtür. Bencil insanların bu turum ve davranışları dolayısıyla kimse bu tarz insanlarla iletişim kurmaya yanaşmaz.

Doğru ve etkili iletişim kuramıyor olmak insanlar arasındaki ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Sevdiğimiz, iş yaptığımız veya herhangi bir yerde karşı karşıya geldiğimiz insanlara kendimizi doğru ifade edebilmek, onları anlayabilmek ve problemlerimize en doğru ve sağlıklı çözümü bulabilmek için etkili iletişim becerileri çok önemlidir. Bazılarımız bu özelliklere sahip olmayabiliriz. Bunun altında yatan eksik eğitim, yanlış yönlendirilme veya pek çok farklı nedeni olabilir. Ama bu durum hayatımızı sonuna kadar bu şekilde geçirmek zorunda olduğumuz anlamına gelmemeli. Etkili iletişim ve doğru ilişkiler ile ilgili pek çok kişisel gelişim kitapları, seminerler, makaleler veya etkinlikler vardır. Kendi eksikliklerimizin farkına vararak bunların üzerine gitmek ve kendimizi her geçen gün daha iyi bir insan haline getirmek daha huzurlu, mutlu ve güvenli bir hayat için kendimize ve sevdiklerimize yapabileceğimiz en büyük iyilik olacaktır.

Yorum Yap